People management advisory

o ľuďoch a pre ľudí s pridanou hodnotou

Recruiting

Hľadám zamestnanca alebo hľadám prácu či zmenu vo svojom profesijnom živote? V oboch prípadoch vám vieme pomôcť. Pre spoločnosti, ktoré hľadajú zamestnanca ponúkame v spolupráci s partnerskou personálnou agentúrou YNAK:
Headhunting, executive search

Nájdeme aj „ihlu v kope sena". Zameriavame sa na stredný, vyšší a Top management.

Assessment centrum

Niekedy, ani po pár kolách osobných pohovorov sa nevieme rozhodnúť pre konkrétneho kandidáta. Pomôcť môže aj vysoko individualizované pripravené AC, ktoré vám v priebehu niekoľkých hodín odkryje zručnosti a potenciál kandidáta.

Pre vás ostatných, ktorí hľadáte zmenu, ponúkame kariérne poradenstvo, a pomôžeme vám nájsť novú prácu.

Chcem vedieť viac
Recruiting

Procesy

Audity v oblasti riadenia ľudských zdrojov
Externý, nezávislý pohľad na stav fungovania personálneho oddelenia a návrh riešení, ktoré vám zoradíme podľa priorít.
Talent management / Talent pool /  Succesion planning
Zmapujeme situáciu, pozrieme sa na možnosti a nastavíme prácu s potenciálom, ktorý vo vašej firme máte.
Nastavenie procesov pre People management
Procesy, ktoré budú predovšetkým slúžiť samotným ľuďom, budú SMART a inovatívne.
Prinášame nový pohľad na fungovanie personálnych oddelení cez praktické a efektívne nastavenia.
Outplacement
Ponúkame vám komplexné poradenstvo s ohľaduplnosťou a úctou voči zamestnancovi. Vyskladáme vám celý program na mieru, zaškolíme alebo osobne vás ním prevedieme.
Interim management
Sme pripravení prísť a v krátkom časovom období zanalyzovať stav personálneho oddelenia, naštartovať zmeny a zaučiť tím tak, aby to po našom odchode všetko dobre fungovalo.

Development centrum

Po odbornej stránke majú zamestnanci veľa praktických skúseností a sú profesionáli vo svojom odbore. Pracovná pozícia si však okrem rozvinutej odbornosti vyžaduje aj praktické sociálne zručnosti vo vzťahu ku zákazníkom, ale i ostatným zamestnancom a kolegom ako efektívnu komunikáciu, aktívne počúvanie, prijímanie a dávanie spätnej väzby, motiváciu, vedenie tímu a tímovú spoluprácu.
Čo je development centrum?
Development alebo rozvojové centrum (ďalej len DC) je veľmi spoľahlivá, moderná metóda, ktorá slúži na zmapovanie kompetencií vašich zamestnancov a nastavenie plánov ich ďalšieho rozvoja. DC pre klientov realizujeme najčastejšie ako jednodenný program. 

V jeho priebehu účastníci prechádzajú radom individuálnych a skupinových situácií (modelové situácie, prípadové štúdie, osobnostná psychodiagnostika a pod.), ktoré svojou povahou zodpovedajú kompetenciám potrebným na úspech na danej pozícii a v danej organizácii.

Naši klienti najčastejšie využívajú DC ako efektívny nástroj v nasledujúcich situáciách: pri vytváraní individuálnych, merateľných rozvojových plánov, pri identifikácii talentov spoločnosti a podpore ich ďalšieho rozvoja, pri rozvoji manažérskych zručností vedúcich zamestnancov.
Čo prinesie DC vašej firme a zamestnancom?
Umožní vhodne zamerať ďalšie rozvojové aktivity (tréningy, koučovanie, mentorovanie) na tie oblasti, ktoré zamestnanci skutočne potrebujú rozvíjať a výrazne tak zvýši efektivitu vynaložených investícií do rozvoja.

Poskytne možnosť porovnania účastníkov medzi sebou. Umožní účastníkom učiť sa na základe vlastnej skúsenosti (účastníci často hodnotia DC ako užitočnú rozvojovú skúsenosť).

DC bude vo vašej firme vnímané ako férová a spoľahlivá metóda rozhodovania v personálnej oblasti.
Osobnostná psychodiagnostika
Výskumy a následná praxe ukazujú, že osobnosť je jedným z najlepších ukazovateľov toho, ako ľudia budujú vzťahy, vnímajú konkrétne veci, pristupujú k práci a aká práca sa k nim najlepšie hodí.

Pomocou všetkých týchto charakteristík je možné do značnej miery predvídať pracovný výkon prostredníctvom očakávaného správania uchádzača, dopadom na jeho kompetencie a nahliadnutím do jeho silných stránok a oblastí s možnosťou rozvoja, rovnako ako na jeho motivátory a hodnoty.

Hodnotenie osobnosti je preto možné použiť na stanovenie pracovného štýlu uchádzačov, k pochopeniu ich základných hnacích síl a na rozpoznanie vzorcov správania, ktoré by mohli byť brzdou ich produktivity práce, vzťahov a povesti.

 Vďaka týmto silným poznatkom je možné vylepšiť procesy prijímania zamestnancov a zvýšiť produktivitu, s merateľnou návratnosťou investícií a dopadom na rozhodujúce faktory organizácie.
Development centrum

Vzdelávacia akadémia

Získate ucelený systém rozvoja a vzdelávania pre vašich ľudí, vrátane konkrétneho rozvojového plánu s detailným obsahom a harmonogramom. A ak budete potrebovať, vieme vám sledovať pokrok vašich ľudí, a tým získate spätnú väzbu o zmysluplnosti jednotlivých aktivít.
Vytvoríme vám systém na vzdelávanie vašich ľudí, ktorý bude rešpektovať ciele spoločnosti, jej kultúru a finančné možnosti.
Chcem vedieť viac

Školenia/ Workshopy

Venujeme sa najmä školeniam mäkkých zručností.
Školenia a workshopy sú plné praktických úloh a aktivít. Pri nich kombinujeme rôzne formy učenia tak, aby si účastníci prežili na vlastnej koži situácie, a tak ich hlbšie pochopili a neskôr vedeli tieto zručnosti ihneď používať pri svojej práci aj mimo nej.
Vybrané témy školení
  • Tvorba firemných hodnôt a práca s nimi.
  • Sebapoznávacia plavba – spoznanie samého seba, čo mi dáva zmysel, kam kráčam, bariéry, ktoré mi bránia posunúť sa ďalej.
  • Ako si správne vybrať člena do svojho tímu – behaviorálny výberový rozhovor.
  • Dávanie a prijímanie spätnej väzby.
  • Hodnotiace rozhovory – samotná príprava, ako povedať to pozitívne a pomenovať priestor na zlepšenie.
  • Mentoring, ktorý nás posúva vpred.
Chcem vedieť viac

Team building

Ako hovorí Peter Drucker, jeden z najuznávanejších poradcov v oblasti manažmentu:

„Najúspešnejšou firmou nie je tá, ktorá do svojich radov získala najviac odborníkov, ale tá, ktorá najviac týchto odborníkov naučila medzi sebou spolupracovať."

A presne s tým vám pomôže teambuilding, ktorý vám pripravíme na mieru.

Chcem vedieť viac
Team building

Mentoring

Mentoring realizujeme najmä v oblasti People managementu pre všetky príbuzné profesie, ktoré sa týmto témam venujú bez ohľadu na úroveň riadenia.

Tiež poskytujeme mentoring v kombinácii s prvkami koučingu pre kohokoľvek, kto sa chce posunúť ďalej a cíti, že sa niekde vo svojej kariére "zasekol".

Pomáham uvedomiť si svoje talenty, na ktorých sa dá stavať a využiť ich v ďalšom smerovaní a kariére.

Sú aktivity, ktoré nám dávajú zmysel, a preto ich robíme častokrát bez nároku na odmenu.

Spolupracujeme s neziskovými organizáciami, školami a spoločnosťami, ktoré sa realizujú vo vzdelávaní detí, a spolu s nimi sa usilujeme o zmenu prístupu vzdelávania v našej krajine.

Realizujeme rôzne workshopy pre žiakov a študentov, prepájame svet teoretických vedomostí s praxou a ponúkame im aktivity, ktoré rozvíjajú kľúčové zručnosti pre 21. storočie.

Pôsobíme ako mentori v školách a pomáhame riaditeľom a ich učiteľom zavádzať do vyučovania inovatívne prvky, vďaka ktorým je vyučovací proces bližšie k potrebám žiaka aj ich budúcej práce.

Sme certifikovaní lektori na metodiku Accelium.

Sme súčasťou celonárodného projektu Inoškola a tímu Vĺčatá.

Radi zdieľame naše know-how, ktoré si možete vypočuť v dostupných podcastoch, na konferenciách, alebo prečítať v odborných článkoch.

O nás

Názov spoločnosti je slovná hračka: z anglického slova „value“ ako „hodnota“ vznikol názov valYOU= pretože hodnota si TY, (angl. „YOU“= „TY“), je to každý z nás. Našou snahou je starostlivo pracovať s touto hodnotou „YOU“ a mať ju na pamäti pri každom rozhodovaní sa a konaní.

 

Sme spoločnosť, ktorá spája výlučne ľudí z praxe. Profesionálov, ktorí vám radi pomôžu vo chvíli, keď vás „tlačí topánka” vo firme a vy potrebujete vedieť, čím to je, či výberom “zlej topánky” alebo “zlým štýlom chodenia”.
viac
Spolupracujeme so spoločnosťami (menšími i väčšími, slovenskými i tými so zahraničným vlastníkom) na tvorbe procesov v oblasti People managementu, internej komunikácie, HR brandingu, ale aj v oblasti budovania tímov, identifikácii talentov. Pomáhame pri skúmaní a nachádzaní spoločných hodnôt, ich definovaní a každodennom žití. Pomáhame nájsť ľudí, realizujeme Assesment a Development centrá, prevedieme vás školeniami, ponúkame mentoring a koučing a pomáhame ľuďom a firmám byť úspešnejšími v tom, čo robia.

Do každého projektu si prizývame externých profesionálov, ktorí ponúkajú špičkové znalosti v danej problematike. Radi kooperujeme a radi prepájame. Sme otvorení spolupráci na všetkom, čo má zmysel a prinesie konkrétny úžitok.
Zakladateľkou spoločnosti je Zuzana Száraz, ktorá má viac ako 20- ročné skúsenosti v oblasti People managementu. Podieľala sa napríklad na vzniku najväčšieho slovenského veľkoobchodu pre podnikateľov s viac ako 1200 zamestnancami.
viac
Bola aj súčasťou veľkej transformácie technologickej spoločnosti pred odpredajom a následným začlenením do medzinárodnej skupiny.

Má za sebou mnoho úspešných projektov s prácou s talentami. Mnohých z jej "liahne" nájdete dnes na rôznych vrcholových pozíciách. 

Je autorkou niekoľkých Vzdelávacích akadémií, ktoré rozvíjajú zručnosti zamestnancov a dodnes sú funkčné.
7 dôvodov, prečo spolupracovať s nami

Našou najvyššou hodnotou je klient, človek, zamestnanec.

Všetko čo robíme, robíme s úctou a rešpektom voči nemu.

Sme féroví, komunikujeme otvorene a priamo.

Na nič sa nehráme, sme autentickí a ak si na niečo netrúfame, povieme to hneď na začiatku.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a všetky naše služby pripravujeme na mieru.

Dôverne poznáme pracovný trh a naše skúsenosti sú širokospektrálne.

Sme zodpovední a do čoho sa pustíme, aj dotiahneme do konca. A to v požadovanom čase a kvalite.

crossmenuchevron-down